Children of the 18e sqn NEI RAAF

Nieuws en Informatie!

__________________________________________________________________________________

15 april 2021

Datum presentatie onderzoeksresultaten bekend

 

De resultaten van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950 zullen op donderdag 17 februari 2022 worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de KNAW te Amsterdam. Door de COVID-19 pandemie verschijnen de onderzoeksresultaten later dan aanvankelijk gepland.

Vertraging door COVID-19 pandemie

Aanvankelijk zouden de resultaten begin september 2021 worden opgeleverd. Door de COVID-pandemie moesten archieven hun deuren in Nederland en Indonesië echter sluiten en werd reizen naar en in het buitenland onmogelijk. De publicatie van de resultaten moest daardoor in eerste instantie worden uitgesteld tot eind november 2021. Door de nog ingrijpender gevolgen van de tweede lockdown was het onvermijdelijk de planning nogmaals aan te passen.

Informatie over onderzoeksprogramma

Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. NIOD en KITLV zijn instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het programma bestaat uit acht onderzoeksprojecten. In een aantal daarvan wordt samengewerkt met Indonesische historici. Centraal in het onderzoeksprogramma staat de vraag naar de dynamiek van de gebeurtenissen rond het geweld, vanaf de uitroeping van de Republiek op 17 augustus 1945 en de chaotische periode van augustus 1945 tot begin 1946, tot het einde van de oorlog in 1949. Daarbij zal uitvoerig worden ingegaan op militaire, politieke en justitiële aspecten en op de gevolgen van het geweld voor verschillende bevolkingsgroepen. Ook zal aandacht worden besteed aan de politieke en maatschappelijke nasleep in Nederland. Lees hier meer over het onderzoeksprogramma.

__________________________________________________________________________________

4 april 2021: Oprichtingsdag herdacht. 

Vandaag 79 jaar geleden werd het 18e Squadron NEI (Netherlands East Indies) opgericht. Dat gebeurde op 4 april 1942 op vliegbasis Fairbairn te Canberra Australië. Een speciale dag te herdenken. "Opdat men niet vergeet……"

Deze foto's  zijn niet van de oprichting, maar komen uit 1942. 30 augustus 1942 "The swearing ceremony" om precies te zien. 

_________________________________________________________________________________

4 april 2021 Nieuwe "Children Only" pagina online

Op 4 april 2021 is de nieuwe video "Children Only" online gegaan.

Alle leden/kinderen hebben op deze dag, 4 april per email met een wachtwoord ontvangen om deze pagina te openen. 

Deze pagina op onze site is afgeschermd omdat de Kinderen deze plek gebruiken om persoonlijke verhalen met elkaar te delen. Wanneer blijkt dat deze informatie voor een breder publiek interessant is (met toestemming van de eigenaar van desbetreffende verhaal), wordt de informatie ook voor iedereen toegankelijke gemaakt. 

Heeft u op 4 april geen email ontvangen, maar u bent wel 'een Kind van.. of directe familie' of heeft u hier vragen over? Stuur dan uw reactie via het formulier naast deze tekst op deze pagina. 

__________________________________________________________________________________

"Just a picture!"

18 Squadron NEI-RAAF air and ground staff pose next to one of the units B-25 C/D's in one of the inserts at Batchelor Field.

18 Squadron NEI-RAAF lucht- en grondpersoneel poseert naast een van de B-25 C/D's van de eenheid in een van de inserts op Batchelor Field.

E.Mesman

18 Squadron NEI-RAAF "preparing for a raid on Japanese positions from... [MacDonald Field (146 Mile)]. Picture shows a bomb train in front of a B25 bomber. From the bomb train the bombs will be loaded into this and other planes" 

Clinton Bock

__________________________________________________________________________________

18 maart 2021

Wie is Wie?

Een vraag van Jo Lugt. Is er iemand die kan vertellen wie de persoon is welke staat naast de vader van Jo Lugt, Jan Lugt? Links op de foto.

Jo Lugt.

Another one of my favourite photos. Dutch and Javanese members of 18 Squadron NEI-RAAF at Batchelor South Camp in 1943 with the classic thick Batchelor bush in the background. Names unknown.

Nederlandse en Javaanse leden van 18 Squadron NEI-RAAF op Batchelor South Camp in 1943 met de klassieke dichte Batchelor bush op de achtergrond. Namen onbekend.

Clinton Bock

There is an answer!!!

From left to right: 1st Lt. J.W. Broekuizen, Sgt. A.J.H. Hulsman, W. Cortenbach and 2e Lt. H. Maaskant

Pieter Ward

On the far right my dad!"

__________________________________________________________________________________

30 november 2020

Nieuwe datum van de Reünie.

Met het oog op 75 jaar bevrijding en de ‘geboortedag’ te vieren van het 18e Sqn NEI, was 2020 een mooi jaar geweest voor de reünie. We keken er naar uit om samen een gezellige dag door te brengen en onze dierbaren te herdenken. Helaas gezien de huidige stand van zaken rondom de Corona pandemie, heeft het bestuur besloten dat de planning van komende april 2021 nog te vroeg is om met een grote groep mensen bij elkaar te komen.

Bovendien is het afwachten of er dan gasten uit het buitenland naar Nederland kunnen reizen. De oorspronkelijke datum van 3  april 2021 komt te vervallen en zal daarom op die datum niet doorgaan.

De reünie wordt (onder voorbehoud) verschoven naar zaterdag 18 september 2021 (in Bronbeek).

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

P.P. Ward Vz. Stichting Kinderen van het 18e Sqn NEI

__________________________________________________________________________________

10 juli 2020

__________________________________________________________________________________

Mededeling

Alle oude documenten en berichten zijn nu terug te vinden onder tabblad Archief