_______________________________________________________________________________________________________________________________

De Stichting Kinderen van het 18 sqn NEI is opgericht in mei 2017.

 

Onze missie is: Opdat Men Niet Vergeet

 

De Stichting heeft het volgende doel:

Het in herinnering houden van de vele vaders die tijdens WW II en kort daarna vochten in het 18e squadron NEI voor onze Vrijheid, Koningin en Vaderland.

 

De overige doelstelling van de Stichting:

  • Het organiseren van een tweejaarlijkse reünie;
  • Het op verzoek, geven van presentaties en lezingen;
  • Het ontwikkelen van een platform om wederzijdse informatie te delen en te verstrekken door middel van een website en social media;
  • Het op verzoek zo mogelijk verstrekken van informatie over het 18e of het doorverwijzen naar derden.
  • Het publiceren van nieuwsbrieven, artikelen en persberichten;
  • Het onderhouden van internationale betrekkingen aangaande het 18e sqn.

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Gegevens van de stichting:

Inschrijfnummer KVK: 68770162

RSIN/Fiscaal nummer 857584224

De Stichting wordt vanaf 16 mei 2017 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Bestuursleden: 

Helga de Wilde

Marion Ward

Elmer Mesman

Bart Kamans

 

 

Wilt u de Stichting steunen als vrijwilliger? neem dan contact met ons op per email: 18sqnei@gmail.com

Bankrekening: NL74RABO 0319 4833 55 t.n.v. Stichting Kinderen van het 18e sqn NEI

 

De Stichting deelt informatie op:

  • Onze Website: kinderenvan18sqn.com
  • Ons YouTube kanaal: Kinderen van 18 SQN
  • Onze Facebook groep: Children of 18 Squadron NEI RAAF.
  • donateurs en familie van 18e sqn leden ontvangen 4 keer per jaar een nieuwsbrief (daarvoor moet uw e-mailadres bij ons bekend zijn)

______________________________________________________________________________________________________________________________

De Statuten, het Huishoudelijk reglement en de Beleidsnotitie van de Stichting Kinderen van het 18e sqr NEI

Huishoudelijk reglement
PDF – 371,6 KB 973 downloads
Beleidsplan actueel
PDF – 108,3 KB 151 downloads
Statuten
PDF – 94,8 KB 624 downloads

Financiële informatie 

 

Jaarrekening 2021
PDF – 77,5 KB 394 downloads
Jaarverslag 2021
PDF – 104,7 KB 148 downloads
Jaarrekening 2020
PDF – 55,4 KB 666 downloads
Jaarrekening 2019
PDF – 55,3 KB 607 downloads
Financieel Overzicht 2018 Stichting Kinderen Van Het 18 E Sqn NEI
PDF – 96,4 KB 913 downloads
Jaarrekening Balans 2017
PDF – 124,1 KB 839 downloads

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy Statement Kinderen van het 18e Squadron NEI
PDF – 115,7 KB 1001 downloads

=========================================================================================================