_______________________________________________________________________________________________________________________________

De Stichting Kinderen van het 18 sqn NEI is opgericht in 2017.

 

Onze missie is: Opdat Men Niet Vergeet

 

De Stichting heeft het volgende doel:

Het in herinnering houden van de vele vaders die tijdens WW II en kort daarna vochten in het 18e squadron NEI voor onze Vrijheid, Koningin en Vaderland.

 

De Stichting hoopt dat doel te bereiken door

  1. Het organiseren van een tweejaarlijkse reünie;
  2. Het op verzoek, geven van presentaties en lezingen;
  3. Het ontwikkelen van een platform om wederzijdse informatie te delen en te verstrekken door middel van een website en social media;
  4. Het op verzoek zo mogelijk verstrekken van informatie over het 18e of het doorverwijzen naar derden.
  5. Het publiceren van nieuwsbrieven, artikelen en persberichten;
  6. Het onderhouden van internationale betrekkingen aangaande het 18e sqn.

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Gegevens van de stichting:

Inschrijfnummer KVK: 68770162

RSIN/Fiscaal nummer 857584224

De Stichting wordt vanaf 16 mei 2017 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Bestuursleden:

Voorzitter: Mathilde Pelder Molenberg

Penningmeester: vacature

Secretaris: Robert Snoeck

Algemeen bestuursleden:

Pieter Ward

Elmer Mesman

Marion van Hoof-Ward (waarnemend Penningmeester)

 

Wilt u de Stichting steunen als vrijwilliger? neem dan contact met ons op per email: 18sqnei@gmail.com

Bankrekening: NL74RABO 0319 4833 55 t.n.v. Stichting Kinderen van het 18e sqn NEI

 

De Stichting deelt informatie op:

  • deze Website: kinderenvan18sqn.com
  • een Youtube kanaal: Kinderen van 18 SQN
  • de Facebookgroep: Children of the 18 sq.
  • donateurs en familie van 18e sqn leden ontvangen 4 keer per jaar een nieuwsbrief (daarvoor moet uw e-mailadres bij ons bekend zijn)

______________________________________________________________________________________________________________________________

De Statuten, het Huishoudelijk reglement en de Beleidsnotitie van de Stichting Kinderen van het 18e sqr NEI

Huishoudelijk reglement
PDF – 371,6 KB 407 downloads
Beleidsnotitie
PDF – 219,3 KB 416 downloads
Statuten
PDF – 94,8 KB 78 downloads

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2020
PDF – 55,4 KB 121 downloads
Jaarrekening 2019
PDF – 55,3 KB 102 downloads
Financieel Overzicht 2018 Stichting Kinderen Van Het 18 E Sqn NEI
PDF – 96,4 KB 320 downloads
Jaarrekening Balans 2017
PDF – 124,1 KB 310 downloads

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy Statement Kinderen van het 18e Squadron NEI
PDF – 115,7 KB 425 downloads

=========================================================================================================