_______________________________________________________________________________________________________________________________

31 augustus 2020

Op deze datum ontvingen we een indrukwekkend document over inzet van Willem Adrianus Torn omgekomen 1944 en gevonden 1989 te Australia. Een van de vele dappere mannen van het 18e Sqn NEI

Een verhaal als zo vele. Een document als herinnering en nagedachtenis aan Willem Adrianus Torn en vooral ook aan hen die hun leven gaven voor onze vrijheid, Koningin en Vaderland.

Opdat wij niet vergeten, in herdenking van 75 jaar bevrijding!

 

Willem A Torn
PDF – 3,6 MB 879 downloads

_______________________________________________________________________________________________________________________________

15 augustus 2020

Op 15 augustus stonden we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en herdachten  we alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

Vanmiddag tijdens de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 sprak minister president Rutte de Herdenkingsrede uit. Hij sprak over opgroeien met de herinneringen van zijn ouders, zussen en broers aan het leven in Nederlands-Indië, en later Indonesië. Maar gaf ook aan dat de geschiedenis van de mensen die de Tweede Wereldoorlog doormaakten in Nederlands-Indië hier lang ‘ongemakkelijk’ werd gevonden.

‘En daarom is de jaarlijkse herdenking op deze plek zo belangrijk. Omdat het meer is dan terugkijken. Het is ook erkennen. Het erkennen, ieder jaar weer, van het leed van de burgers, militairen en verzetsstrijders uit alle bevolkingsgroepen die de Tweede Wereldoorlog in Indië doormaakten. Erkennen dat hun ervaringen, hun verhalen en hun trauma’s ertoe doen. 

Minister President Mark Rutte: "Nationale Herdenking is erkenning van ervaringen, verhalen en trauma’s van alle bevolkingsgroepen die oorlog in Indië meemaakte".

Niet alleen in Den Haag werd herdacht.. Op zaterdag 15 augustus wapperde aan het Meijerspad fier het rood-wit-blauw. Oegstgeestenaar Dirk Megchelse had de Nederlandse vlag gehesen, maar dat niet alleen. De veteraan voegde er een zwarte ‘wimpel’ aan toe om stil te staan dat ‘we 75 jaar onze vrijheid vieren maar de Nederlandse regering ons nog steeds niet erkent als slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.’

_______________________________________________________________________________________________________________________________

19082020 OEGSTGEESTER COURANT 009
PDF – 1,6 MB 886 downloads

_______________________________________________________________________________________________________________________________

17 april 2020

Mededeling: 

De afgelopen twee jaar hebben wij gepoogd de geschiedenis van het 18e sqn wereldwijd te verspreiden door de verdere ontwikkeling van de documentaire over de de Bevrijders en de geschiedenis rondom het 18e Sqn NEI te ondersteunen.

Om financiële middelen te kunnen genereren ter ondersteuning van het produceren van de gewenste documentaire, waren wij als Stichting afhankelijk van subsidies en donaties.

We hebben een groot aantal particuliere donaties mogen ontvangen ten behoeve van de documentaire, maar de aangevraagde noodzakelijke subsidies bij diverse fondsen en het Ministerie van VWS, hebben helaas niets opgeleverd.

Als stichting voldoen wij niet aan 2 belangrijke voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, namelijk dat het gelinkt moet zijn aan geschiedschrijving in Europa/ Nederland (het voormalige Nederlands-Indië en Australië vallen daar helaas niet onder) en de doelgroep van onze stichting is de “kinderen van veteranen” en voldoet daarmee niet aan de voorwaarden van stichtingen en instanties welke “veteranen” vertegenwoordigen.

Ook de hoge verwachting en enthousiasme van de KLu (Koninklijke Luchtmacht) werd snel getemperd en heeft uiteindelijk tot niets opgeleverd.

Daarom heeft de Stichting besloten geen verdere aandacht meer te schenken voor het verkrijgen van donaties en het aanvragen voor subsidies voor het tot stand komen van de gewenste documentaire.

Dit wil niet zeggen dat wij de moed opgeven, maar aangezien wij voor het produceren van een documentaire als Stichting financieel afhankelijk zijn van derden, willen we dit initiatief voor nu in de wachtstand zetten, wellicht tot betere tijden.

Wij blijven wel actief voor onze Kinderen van het 18e Sqn.! Wij gaan diverse activiteiten wel ondernemen waarbij wij als Stichting (financieel) grip op hebben. Zoals het organiseren van de reünies, het geven van lezingen, onze identiteit vertegenwoordigen we bij anderen zoals o.a. de reünie van het KNIL, wij zijn een van de aangesloten organisaties van de stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Als ook het blijven onderhouden van de relaties over zee. En we willen graag werken aan kleinschalige tentoonstellingen.

Daarvoor het volgende verzoek: donaties t.b.v. de documentaire worden voor nu stopgezet, u hoeft niet meer te doneren voor de realisatie voor een documentaire.

Daarentegen, donaties en giften direct aan onze stichting zijn uiteraard wel van harte welkom. Met deze donaties en giften kunnen wij wel de gewenste activiteiten organiseren t.b.v. van onze Stichting en zijn doelstelling voortzetten:

Het in herinnering houden van de vele vaders die tijdens WW II en kort daarna vochten in het 18e squadron NEI voor onze Vrijheid, Koningin en Vaderland.

 

Dank voor uw begrip. 

 

Met vriendelijk groet,

Pieter Ward, voorzitter

Stichting Kinderen van het 18e sqn NEI.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

April 25th 2020 Melbourne Australia

Inaugural Reunion for the 18th Squadron NEI (RAAF) Australia. Veterans, family and Associated Friends.

"Through the connection of the Fathers, Grew the Connection of the Families"

Inaugurele Reünie voor het 18e Squadron NEI (RAAF) Australië. Veteranen, familie en geassocieerde vrienden.

"Door de band van de vaders, groeide de band van de families"

_______________________________________________________________________________________________________________________________

28 november 2019

Presentatie Probus Bilthoven

Deze dag werden we hartelijk ontvangen in Bilthoven door Probus Bilthoven voor het geven van een presentatie over het 18e Sqn NEI, De Vergeten Bevrijders en een vergeten en onbekend verhaal.

Mede dankzij Ankie van der Wind, mochten we 'het verhaal en zijn geschiedenis' vertellen, onze ambities presenteren en onze missie uitleggen. Een heel bijzondere dag met warme herinneringen aan een geweldige groep enthousiaste toehoorders.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

6 oktober 2019

Wij waren aanwezig bij de Veteranen ML-KNIL reünie te Bronbeek Arnhem. Een heel bijzondere dag en veel contacten gelegd! 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

11 september 2019

KLu Veteranen reünie 2019 te Eindhoven.

Vandaag stonden we voor  de tweede keer op de reünie voor KLu veteranen op de vliegbasis Eindhoven. Na een succesvol jaar in 2018 waren we weer van harte welkom om aanwezig te zijn. Dit keer hebben we echt de aandacht gevraagd; we kregen een podium! Nadat we ons hadden voorgesteld aan het publiek en onze missie als Stichting hadden verteld, werd de trailer van de te maken documentaire vertoond. Met fantastische medewerking van André Eilander van Orpheus Media werd het publiek gepakt door de uitdaging waarvoor we staan; het realiseren van een indrukwekkende documentaire over het 18e Sqn NEI en de daarbij horende geschiedenis, waarbij de Vrijheid  centraal staat 'De Vergeten bevrijders'.

Met deze indrukwekkende introductie hopen we de ogen te openen van o.a. vele veteranen en belanghebbenden. Onze vrijheid, 75 jaar na dato. Vanzelfsprekend zou men zeggen. Maar ook de vrijheidsstrijders in Nederlands-Indië mogen niet vergeten worden!

Zij vochten immers ook voor onze vrijheid, voor Koningin en Vaderland.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

14 augustus 2019

Terugblik.

Op 14 augustus jl. was het bestuur van onze Stichting, op uitnodiging van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, in het Binnenhof 1 aanwezig voor een speciale herdenkingsbijeenkomst voor de zestig voor aangesloten organisaties. De stichting Kinderen van het 18e sqn.  is een van de jongst aangesloten organisaties! Ons tweede jaar: 2019.

 De vertegenwoordigers waren door het bestuur, met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, uitgenodigd voor het het in kleine kring herdenken van het officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog voor  het Koninkrijk der Nederlanden.  Het doel was en is de oorlog in Zuidoost Azië niet te vergeten en het herdenken van alle slachtoffers van de Japanse bezetting.

Op informele wijze was het eerst om 11.00 uur kennis maken met de diverse vertegenwoordigers, waaronder een gesprek met vertegenwoordigers van het strafkamp Cideng en Tjimahi ( Bandoeng) maar ook met en bestuurslid de laatste Indische korfbalclub. Over en weer werden verhalen verteld.

Daarna was er een plechtig moment  beneden in de hal  bij de kransen en de Indische plaquette. Een speech van de voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking de heer Erry Stoové en een prachtige speech van de voorzitter van de Tweede Kamer mevrouw Khadija Arib.  Na een minuut stilte en een kort defilé langs de kransen en de bronzen Indische plaquette ging het gezelschap naar boven; naar de prachtige ontvangstzaal met uitzicht op het zonnig Binnenhof.

Na een drankje en de vertrouwde spekkoek en wat na praten werd er weer afscheid genomen” tot morgen bij het Monument of tot volgend jaar”.

Een waardig moment..

Marion van Hoof-Ward Bestuurslid Stichting Kinderen van het 18e Sqn NEI

_______________________________________________________________________________________________________________________________

14 en 15 juni 2019

De Openlucht dagen van het KLu in Volkel. We waren aanwezig! En Hoe! Ook dankzij de samenwerking met Elmer Mesman.

Het waren twee uitstekende dagen waar we volop 'ons verhaal' hebben kunnen laten zien en kunnen vertellen. We waren een stand met inhoud. Niet uitsluitend verkoop van boeken, speldjes en dergelijke, maar we waren een van de weinigen die ook inhoudelijk iets konden vertellen. Over de geschiedenis, over de vergeten geschiedenis! En zonder geschiedenis geen toekomst! 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

6 juli 2019 Tentoonstelling Guus Hagers. 'Een Vergeten Held'

Opening tentoonstelling Guus Hagers, de Vergeten Held van het 18e Sqn 

Vandaag is de tentoonstelling van start gegaan over het leven van Guus Hagers, piloot van het 18e Sqn van het eerste uur.. Zijn levensverhaal, zijn belevingen, de bevrijding van zijn Lienke. Het komt in beeld. Dit alles tentoongesteld in het Museum Militaire Traditie te Driebergen nabij Utrecht.

De opening werd gedaan in het bijzijn van ongeveer 30 genodigden, waarvan ook familie van Lienke, een nichtje van haar als ook een neef van Lienke Jaap Weeda, ook de Stichting Kinderen van het 18e Sqn NEI was aanwezig.

Guus Hagers, een man, een Held en een topvlieger! Een bijzonder verhaal!

Mede dankzij de voortreffelijke inzet van Goos Hageman en Max van Kleef, maar ook de geweldige medewerking van het Museum Militaire Traditie is deze tentoonstelling tot stand gekomen. 

Wij raden een ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis rondom deze Held, of de geschiedenis rondom het 18e Sqn als ook de geschiedenis WW II m.b.t. Nederlands-Indië het Museum Militaire Traditie te bezoeken! 

 

Adres: Van Rijckevorselstraat 2
3972 ER Driebergen
T 0343-517588

_______________________________________________________________________________________________________________________________

4 mei 2019

Nationale herinnering Nederlandse Ambassade Australië.

On the occasion of the National Remembrance on the 4th of May, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands has organised a remembrance ceremony at the Netherlands East Indies Monument on the grounds of the Australian Department of Defence in Russell, followed by a lunch at the Ambassador’s Residence.

Ceremony in Brisbane starts at 10.30 am Friday 3 May 2019 Roma Street Parklands. 

The 4th of May is a day of reflection in the Netherlands to honour victims of war and peace keeping missions since the start of the Second World War. Every year on this day, people in the Netherlands and abroad, gather to pay tribute to all members of the armed forces and civilians who lost their lives as a result of war.

Dutch citizens of all ages are invited to join this ceremony hosted by the Embassy. The Ceremony takes place on Saturday, May the 4th, at 11.15am for an 11.30am start. The monument is located at Sir Thomas Blamey Square, near Sellheim Avenue and the Northcott Drive roundabout.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

4 april 2019: 77 jaar geleden de geboorte van een machtig squadron: het 18e sqn NEI

_______________________________________________________________________________________________________________________________

19 januari 2019: Donateursdag Stichting Vrienden van de Catalina

Deze dag waren wij er bij. Afscheid nemen van een geweldig vliegtuig, maar ook onze Stichting onder de aandacht brengen!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

“Camouflage en Kenmerken van het koninklijk Nederlands-Indisch leger"

Het boek “Camouflage en Kenmerken van het koninklijk Nederlands-Indisch leger" is afgelopen vrijdag naar de drukker gegaan. Daardoor zal de het boek op 24 november tijdens Euro Scale Modelling in Houten voor het eerst verkrijgbaar zijn. In het boek wordt uitgebreid stilgestaan bij de achtergronden van de afwerking van de B-25 van 1942-1950 en er is een bijlage met al het mij bekende artwork op de B-25 en andere vliegtuigen van de ML.

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                                                                          Max Schep

cover definitief ML KNIL
PDF – 867,1 KB 1210 downloads
Info Camouflage en Kenmerken
Word – 12,8 KB 1190 downloads

_______________________________________________________________________________________________________________________________

18 Squadron B25J N5-239

In this picture survived the war and was transferred to AURIS in 1950. The aircraft still exists and is displayed in Museum Dirgantara Mandala, Yogyakarta, Java.

Japanese prisoners of war at Kemayoran airport. Dutch East Indies (19 november 1945)
Photographer: Willem van de Poll

Nationaal Archief

Bron : FB Elmer Mesman

_______________________________________________________________________________________________________________________________

8 september 2018: Reünie 2018 Kinderen van het 18e sqn NEI was een groot succes!

Zaterdag 8 September jl. was het dan zo ver. De reünie van de Kinderen van het 18e sqn NEI 2018. Een groot succes, de opkomst was weer overweldigend, ook vele nieuwe gezichten!. Dit keer gehouden in de mess anno 1940 bij het Aviodrome te Luchthaven Lelystad. Een bijzondere prettige, knusse en sfeervolle omgeving. Vrijwel iedereen had zijn of haar (foto)boeken, verhalen en mogelijke attributen meegenomen. Al snel kwamen de verhalen los. 

Er waren gasten uit o.a. Canada en Australië! Geweldige speeches van John Deknatel en Peter Smythe, maar ook van Karen Pelder en Jan Hulscher om ons te informeren over het onderzoek wat nu gaande is  over de periode 1945-1950.

Ook van stilte, een moment van herdenken en met gedachten aan onze vaders, grootvaders, ooms van het 18e sqn. die vochten voor onze vrijheid! Opdat men niet vergeet!

Door het Aviodrome prima verzorgde service, de  'blauwe hap' met drankjes en bittergarnituur, door de fantastische inbreng van Elmer Mesman, door de inzet van allen die hebben bijgedragen aan het slagen van deze dag en als uitsmijter een geweldig gedicht van Jeroen Ward met een samenvatting van deze dag in rijmvorm voorgedragen, mogen we concluderen dat deze dag als zeer geslaagd mag worden benoemd!

De foto's staan op de site! Met dank aan onze fotografen Johan Lemmers en Robert Berger.

Speeches (tweetalig) en documenten komen later. Daar wordt nu hard aan gewerkt, wat dat betreft nog even geduld!

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Batchelor North Australia these days..

Met grote dank aan Jeffrey Deelen, militair bij de Klu en enthousiast medewerker bij Kon. Klu Historische vlucht / monteur aan de B25 Michell in Gilze, hebben we foto's van Batchelor airfield zoals het er nu bij ligt.

De tijd staat stil..

_______________________________________________________________________________________________________________________________

N5-146

N5-146 - My father flew in this plane out of McDonald and Batchelor airfields, night bombing attack on Penfoel aerodrome with Gus Hagers, Charles Busser, Noordendrop my dad and Hutchinson and 18.4.43; and again 23.04.43 night attack on Dili same crew; and again Attack Baicai 1/9/43 Moquette; Risseeuw, Zeydel my dad and Willis. And it also participated in the Anti-Submarine Patrols out of Nowra. (but not my father at that time)

N5-146 - Mijn vader vloog in dit vliegtuig vanaf de vliegvelden McDonald en Batchelor, nachtelijke bombardementsaanval op het vliegveld Penfoel met Gus Hagers, Charles Busser, Noordendrop mijn vader en Hutchinson en 18.4.43; en weer 23.04.43 nachtelijke aanval op Dili dezelfde bemanning; en weer aanval Baicai 1/9/43 Moquette; Risseeuw, Zeydel mijn vader en Willis. En het nam ook deel aan de Anti-Submarine Patrouilles vanuit Nowra. (maar niet mijn vader in die tijd)

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Bron FB: Ingrid Schodel‎ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Gezocht!: Searched !

Familie Liem – nazaten van Liem You Hien 
Looking for family Liem - descendants of Liem You Hien

Ivm geplande herdenkingsdienst nav het neerstorten van KNIL-bommenwerper N5-176 te Darwin (Australie)

Liem You Hien verongelukte in 1944 tijdens een oefening in een B-25, tezamen met 5 andere collega’s (4 ML-KNIL, 1 RAAF), zie 2e afbeelding. Waarschijnlijk was Liem geboren en getogen op Java, zoals de meeste van zijn ML-KNIL collega’s.In 1942 ontkwam een deel van hen, waaronder Liem, internering in Indië door per boot te uit te wijken naar Australië. Vanuit Australië werd Liem doorgezonden en opgeleid in USA. Na zijn examens werd hij gestationeerd in Camp Batchelor bij Darwin bij het 18e Sq.Graag komen Ralph en ik, nazaten van resp. Crosbie & Burghard, in contact met de familie Liem/ nazaten van Liem You Hien ivm de herdenkingsdienst die 30 mei 2019 gaat plaatsvinden op de locatie van het ongeluk. U kunt via PB contact opnemen.

 

Bron FB: Eline Wessels

_______________________________________________________________________________________________________________________________

'Willy from Dilli'

 

Question..:

"Has everyone heard of "Willy from Dilli" - the Ace pilot of the Japanese airforce? But who can tell me is real name? Anyone? He was a deadly menace to our 18th squadron fliers during WWII and all knew of him, and a few encountered him as well. Seeking information on him."

"Heeft iedereen gehoord van "Willy van Dilli" - de aas-piloot van de Japanse luchtmacht? Maar wie kan me zijn echte naam vertellen? Iemand? Hij was een dodelijke bedreiging voor onze 18e squadron vliegers tijdens WO II en iedereen wist van hem, en een paar hebben hem ook ontmoet. Ik zoek informatie over hem."

Bron FB: Ingrid Schodel

 

Answer:...:

"Yes... I did know his name. My father shot his aircraft down in the Japanese raid in Broome. He was flying a zero when he straffed my Dad's Lockheed Loadstar. He took a 33 cal machine gun off the aircraft mount from the Loadstar and took position where he knew he would get the best shot from the ground at the incoming zeros. Dad's wireless operator and good friend Bill Maks senior threaded the belt of ammunition and had the extra boxes ready. A few years ago my cousin Robert van Lent who was working in the united nations based in Japan met the son of Willi from Dilli who asked for audience to apologise for his father's actions. I hope this is of help."

"Ja... Ik kende zijn naam. Mijn vader schoot zijn vliegtuig neer bij de Japanse inval in Broome. Hij vloog een nul toen hij de Lockheed Loadstar van mijn vader onder vuur nam. Hij nam een 33 kaliber machinegeweer van de Loadstar en nam positie in waar hij wist dat hij het beste schot vanaf de grond op de inkomende nullen zou hebben. Pa's radiotelegrafist en goede vriend Bill Maks senior rreeg de band met munitie en had de extra dozen klaar staan. Een paar jaar geleden ontmoette mijn neef Robert van Lent, die bij de Verenigde Naties in Japan werkte, de zoon van Willi uit Dilli, die audiëntie vroeg om zich te verontschuldigen voor zijn vaders daden. Ik hoop dat dit helpt."

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Bron FB: Mykeljon Winckel 

Records say Jenjiro Miyano was the Ace Jap Pilot involved in the Broome Attack...

Bron FB: Mollie Desertine

_______________________________________________________________________________________________________________________________

N5-129

Please help out if you know location, exacter date or persons in these 2 pictures.

What is known? 
carrier: N5-129 of 18th Sq for RAPWI
date: between 15-8-1945 and april 1946
person: adjudant or 2nd Luitenant

NB: Pictures have been provided by the Museum Van Heutzs in Schaarsbergen.
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Postuum medailles voor Hattemse broers

Burgemeester Jan Willem Wiggers van Hattem reikte vanmiddag 3 medailles uit aan de familie van de broers Johan en Philip Burghard. Het betrof het Ereteken voor Orde en Vrede en 2 maal het Mobilisatie-Oorlogskruis.

De medailles zijn door Defensie toegekend aan de broers voor hun inzet in Indië bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL).

_______________________________________________________________________________________________________________________________

"I thought I'd share this LIFE magazine picture of Dad (Gus Winckel) I think Batchelor 1942 his first front line tour.."

Bron FB: Mykeljon Winckel

_______________________________________________________________________________________________________________________________

"Another Image and more for the 18th Archive, this time from Ken Tyzeer who stated - "I found this photo in my fathers WW2 photos. My Dad was with RAAF stationed in Darwin at the time and attached to the Dutch Air force. My Dad was an armorer fitter and worked on the B25 and B24" Many thanks Ken."

Bron FB: Reeves Warbird

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Here is another great picture of reasonable quality that was taken at the end of May 1944. Almost all were part of the "Group Staal" that ferried B-25s from California to Australia. One crew had already been lost.

The picture was originally posted in the Newsletter of the 18 Squadron NEI-RAAF Forces Association in issue No. 63, October 1999 on page 188.  The introduction states: "The accompanying photo contains the members of 4 Flight involved in an operation on 29th August 1944.  The photo was taken after the attack on shipping, for a Dutch Magazine." The caption with the names of the crew members was part of the picture.

Looking in Otto Ward's book, Flight IV was indeed Staal and he had a co-pilot by the name of Gerard Anton Burgers (not Berger).

Bron FB: John Deknatel

_______________________________________________________________________________________________________________________________