Donaties:

Als stichting hebben we geen winstoogmerk en kan er geen contributie gevraagd worden. Wij zijn daarom blij met uw vrijwillige bijdrage om de reguliere kosten te dekken ; denk aan bank-, verzekerings-, transfer- en portokosten en het onderhoud en registratie van onze website. 

 

Wilt u de Stichting ondersteunen om de doelstellingen te realiseren, om de continuïteit van onze Stichting te waarborgen en vele mooie activiteiten te ondersteunen. Dan kunt u dat doen als donateur of door een "Vriend van de Stichting" te worden.  U heeft de volgende opties:

 

  1. U kunt zich aanmelden als "Vriend van de Stichting Kinderen van het 18e SQN" 
    1. Met een jaarlijks donatie van € 15.
    2. Met een jaarlijkse donatie van minimaal € 25 en daarmee ontvangt u ieder jaar een speciaal 18e Squadron aandenken. In 2021 is dat een unieke badge van het eerste officiële 18 Squadron embleem:

 2. Een eenmalige donatie overmaken van €15,- of meer.

 3. Directe eenmalige donaties waarin u zelf de hoogte van de donatie bepaald (minimaal € 15,-) op rekening nr.: NL74RABO 0319 4833 55

__________________________________________________________________________________

1. Het aanmelden als Vriend (en het ontvangen van het embleem daarbij als cadeau) gaat als volgt:

 

U meld zich aan als Vriend door  het gewenste bedrag overmaken. Dat kan door  gebruik te maken van onderstaande knoppen: 

U kunt tijdens de betaling aangeven of u wel/niet het jaargeschenk wilt ontvangen. 

Voordeel van deze manier van betalen: bij betalingen vanuit het buitenland heeft u veel minder extra kosten. 

 

(Deze stichting heeft een ANBI status)

 


2. Het overmaken van een eenmalige donatie (Hierbij ontvangt u geen embleem) gaat als volgt:

U kunt het gewenste bedrag overmaken. Dat kan door gebruik te maken van onderstaande knoppen: 

Voordeel van deze manier van betalen: bij betalingen vanuit het buitenland komen er geen extra kosten bij.