Op dit moment zijn de volgende bestuursfuncties vacant:

Penningmeester

Als penningmeester maak je deel uit van het dagelijks bestuur. Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar (zowel online als in real life meetings). In de aanloop naar activiteiten kan de frequentie toenemen. Aangezien meerdere bestuursleden hun bestuursfunctie vervullen naast het dagelijks werk, gaat de belastbaarheid als bestuurslid altijd in overleg en helpen we elkaar waar nodig. 

Daarnaast ben je als penningmeester verantwoordelijk voor:

  • het op orde houden van de boekhouding (je neemt een boekhouding over die keurig op orde is)
  • het opmaken van de jaarrekening en het informeren van het bestuur 
  • het bijhouden van donaties, aanmeldingen als vriend van de stichting en overgemaakte bijdragen voor de reünie
  • het aanleveren van teksten voor de website

 

Ondersteuner communicatie

Het bestuur redt zich aardig met het bijhouden van de website en het versturen van nieuwsbrieven. Maar we zouden erg blij zijn met goede ondersteuning hierin. Heb je gevoel voor het schrijven van teksten? Kan je overweg met Mailchimp voor het maken van nieuwsbrieven? Heb je mogelijk een professionele achtergrond in marketing of communicatie? Krijg je misschien wat kromme tenen bij de content die je nu ziet? Zou je een steentje willen bijdragen?? 

Je maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur, maar je mag natuurlijk aanhaken bij de bestuursvergaderingen als algemeen bestuurslid. Of er voor kiezen om aanvullend op het bestuur enkel opdrachten uit te voeren. 

 

Vrijwilliger Reünie

In april 2022 vindt de volgende reünie plaats. Dan kunnen we altijd wat extra handen gebruiken. 

We maken in een later stadium bekend of welke extra ondersteuning we kunnen gebruiken, maar je kan alvast bekend maken dat we je mogen benaderen.